Firma Acelterv Kft. (SRL) a fost fondată în 1992 bazată pe experienţa de înalt nivel a colaboratorilor noştri. Întreprinderea în continua dezvoltare de la fondare atât din punctul de vedere al personalului, cât şi al tehnicii, fiind tot timpul profitabilă, este una din părţile determinante ale industriei ungare de poduri rulante. Produsele şi serviciile firmei Acélterv  Kft. sunt utilizate de către reprezentanţii de seamă ai pieţei industriale, comerciale şi de servicii, cea mai mare parte a clienţilor sunt din cercul intreprinderilor mijlocii de stat şi multinaţionale. Soluţiile din mai multe 100 de proiecte livrate intreprinderilor care au activităţi diferite dovedesc calitatea, flexibilitatea şi performanţele serviciilor şi produselor firmei Acélterv Kft.

Profilul principal al firmei noastre:

  • proiectarea, producerea, reînnoirea căilor de rulare pentru poduri rulante
  • proiectarea, producerea, mentenanţa, reînnoirea podurilor rulante şi a instalaţiilor de ridicat
  • reprezentarea de produse, desfacerea de componente de poduri rulante

Scopul nostru este, ca prin calitatea activităţilor noastre să asigurăm mulţumirea la cel mai înalt nivel a clienţilor noştri.
În cursul satisfacerii cerinţelor partenerilor şi clienţilor acordăm totdeauna atenţie deosebită asupra următoarelor:

  • utilizarea tehnologiei inovative alese în mod circumspect,
  • utilizarea cunoştinţelor, ştiinţei practice acumulate în firmă.

Acesta este pilonul de bază a menţinerii legăturilor pe termen lung şi cu succes, a formării produselor eficiente şi de siguranţă. Succesele noastre se datorează în primul rând respectării consecvente a filozofiei noastre de tendinţă spre calitate, a deservirii complete a cerinţelor clienţilor.


Vári József
director executiv

 
 

 
Produse
Copyright © ACÉLTERV Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.   Lasky Design