Firma Acelterv Kft. (SRL) a fost fondată în 1992 bazată pe experienÅ£a de înalt nivel a colaboratorilor noÅŸtri. Întreprinderea în continua dezvoltare de la fondare atât din punctul de vedere al personalului, cât ÅŸi al tehnicii, fiind tot timpul profitabilă, este una din părÅ£ile determinante ale industriei ungare de poduri rulante. Produsele ÅŸi serviciile firmei Acélterv  Kft. sunt utilizate de către reprezentanÅ£ii de seamă ai pieÅ£ei industriale, comerciale ÅŸi de servicii, cea mai mare parte a clienÅ£ilor sunt din cercul intreprinderilor mijlocii de stat ÅŸi multinaÅ£ionale. SoluÅ£iile din mai multe 100 de proiecte livrate intreprinderilor care au activităţi diferite dovedesc calitatea, flexibilitatea ÅŸi performanÅ£ele serviciilor ÅŸi produselor firmei Acélterv Kft.

Profilul principal al firmei noastre:

  • proiectarea, producerea, reînnoirea căilor de rulare pentru poduri rulante
  • proiectarea, producerea, mentenanÅ£a, reînnoirea podurilor rulante ÅŸi a instalaÅ£iilor de ridicat
  • reprezentarea de produse, desfacerea de componente de poduri rulante

Scopul nostru este, ca prin calitatea activităţilor noastre să asigurăm mulÅ£umirea la cel mai înalt nivel a clienÅ£ilor noÅŸtri.
În cursul satisfacerii cerinÅ£elor partenerilor ÅŸi clienÅ£ilor acordăm totdeauna atenÅ£ie deosebită asupra următoarelor:

  • utilizarea tehnologiei inovative alese în mod circumspect,
  • utilizarea cunoÅŸtinÅ£elor, ÅŸtiinÅ£ei practice acumulate în firmă.

Acesta este pilonul de bază a menÅ£inerii legăturilor pe termen lung ÅŸi cu succes, a formării produselor eficiente ÅŸi de siguranţă. Succesele noastre se datorează în primul rând respectării consecvente a filozofiei noastre de tendinţă spre calitate, a deservirii complete a cerinÅ£elor clienÅ£ilor.